Saccharomyces Cerevisiae

Saccharomyces Cerevisiae

Jest jednym z najintensywniej badanych eukariotycznych organizmów modelowych w biologii molekularnej i komórkowej. Kilka badań klinicznych i eksperymentalnych wykazało, że jest przydatny w zapobieganiu lub leczeniu kilku chorób żołądkowo-jelitowych.